Vorontsovo

Vorontsovo

Pavlov S.V. 000 MAL
Fabricator: 
Albitec Engineering
Architects: 
Pavlov S.V. 000 MAL
Location: 
Moscow, Russia
Photographer: 
Pavel Ivkin
Used systems: